Společnost SKAPPA pojišťovací makléř s.r.o. je česká profesionální makléřská společnost působící především v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik, ale současně i v oblasti privátní - pojištění nemovitostí, domácností, vozidel, životního pojištění a penzijního připojištění.

Svým klientům nabízíme komplexní služby v oblasti pojištění, řízení a financování rizik. S individuálním přístupem ke každému klientovi navrhujeme optimální pojistnou ochranu s ohledem na možná rizika, a současně šetříme klientovy prostředky i čas. Aktivní spoluprací s klientem při vyřizování škodních událostí hájíme jeho zájmy.


SKAPPA pojišťovací makléř s.r.o. poskytuje bezplatný a profesionální pojišťovací servis ve všech sektorech majetkového, odpovědnostního, životního pojištění, a pojištění technických rizik. Společnost svým klientům garantuje vysokou odbornost a prvotřídní kvalitu poskytovaných služeb.


SKAPPA pojišťovací makléř s.r.o. splňuje veškeré požadavky dané legislativou České republiky. Společnost je pojišťovacím makléřem registrovaným Českou národní bankou pod číslem 055957PM a pojišťovacím agentem pod číslem 055956PA v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí v platném znění.